העברים 12 : 1-3

לכן , מאז אנחנו מוקפים כל כך גדול ענן של עדים , תן לנו גם להניח בצד כל משקל , וחטא אשר נצמד באופן הדוק כל כך , ותן לנו לרוץ עם סיבולת במירוץ כי היא שמונחת לפנינו, מחפש ישו , המייסד perfecter אמונתנו , שבמשך השמחה נקבעה לפניו סבל את הצלב , מתעב את הבושה , והוא יושב על יד ימין של כסא אלוהים .
קח אותו ששרד מן החוטאים עוינים כזו נגד עצמו , כך שאתה לא יכול לגדול עייף או רך לבב .
העברים 12 : 1-3

 

Hebrews12_1

With God All Things Are Possible. When things get tough, seek Him. We things seem dark, seek His light. When you think you are all alone, trust Him. When you think life is taking away your breath, He will give you a second wind. When you think you cannot take one more step, He will carry you.

DW

About DW

Living out my Ikigai and helping others find theirs which consists of launching life with purpose, navigating with principles, and exploring with passion!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s